VYDAVATEĽSTVO

Ponuka: vydanie knihy:
Beáta Balogová: KOMPENDIUM SOCIÁLNEJ PRÁCE PRE BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA – 7,15. s DPH

Ponúkaná učebnica vznikla ako aktivita vyučujúcich na Inštitúte edukológie a sociálnej práce na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove z dôvodu ponuky pohľadu na základné oblasti sociálnej práce, ktoré sú predmetom kurikulárnej prípravy na bakalárskom stupni v odbore sociálna práca.
Text pre študentov a študentky je členený tak, že kopíruje základné predmetné okruhy štátnych skúšok a zároveň obsahovú náplň povinných predmetov štúdia. Autorky textu zároveň rešpektovali bakalársky stupeň štúdia, ktorému prispôsobili aj úroveň odbornej terminológie. Kompendium socialnej prace